Zde se nacházíte: úvodní strana » bowling » pravidla

Pravidla bowlingu

Bowling v Four Bowl Ostrov
 

Definice hry

Hra v bowlingu se stává z deseti částí. Hráč hraje v každé části, až na desátou, dva hody. Pokud jsou prvním hodem poraženy všechny kuželky, druhý hod neháže. V desáté části hraje hráč tři hody, v případě, že je započítán (docílen) strike nebo spare, pouze dva hody. Všechny části hry musí být u každého hráče u bowlingu provedeny podle pravidel. Automatické počítačové zařízení může být použito, pokud bude schopno provádět tisk záznamu o skóre části i jinak vyhovovat počítacím a hracím pravidlům hry. Hod je proveden, pokud hráčova koule protne hraniční čáru hracího území. Hod musí být proveden osobně a manuálně.

Zpět nahoru

 

Způsob počítání

Počet shozených kuželek u hráčova prvního hodu je označen v malém čtverci v horním levém rohu této části a počet shozených kuželek u hráčova druhého hodu je označen v pravém horním rohu. Pokud není při druhém hodu v části shozena žádná ze stojících kuželek, bude počet označen (-). Počítání pro oba hody v části bude zaznamenáno okamžitě.

»Strike:

Strike je proveden, pokud je shozena celá sada kuželek při prvním hodu v části. To je označeno (X) v malém levém horním čtverci v části. Počítání pro jeden strike je 10 plus počet kuželek shozených v následujících dvou hodech.

»Double:

Dva po sobě jdoucí striky jsou double. Počítá se pro první strike 20 plus počet kuželek sražených v první následující části po druhém striku.

»Triple:

Tři po sobě jdoucí striky jsou triple. Počítá se pro první strike 30. K dosažení na koulení maximálních 300 bodů musí hráč nakoulet 12 striků za sebou.

»Spare:

Spare je počítáno, pokud neporažené kuželky po prvním hodu v části jsou při druhém hodu v téže části doraženy. Značí se (/) v malém čtverci v pravém horním rohu části. Počítání pro spare je 10 plus počet kuželek shozených při hráčově následujícím hodu.

Zpět nahoru

 

Pořadí pro koulení

Pořadí, ve kterém hráči družstva nastupují ke hře, je dáno pořadím hráčů uvedeným na sestavě družstva.

Zpět nahoru

 

Přerušená hra

oficiální delegát turnaje, není-li přítomen, pak rozhodčí (pořadatel), může schválit přesunutí soutěžních her a sérií na ostatní dráhy, pokud zařízení na některých drahách selže a ohrozí průběh soutěže.

Zpět nahoru

 

Poražené kuželky

»Legálně poražené kuželky:

za legálně poražené kuželky se považují:

 • kuželky shozené dolů nebo mimo desku kuželek koulí nebo ostatními kuželkami
 • kuželky shozené dolů nebo mimo desku kuželek při odskočení kuželky od boku dráhy nebo zadního tlumícího polštáře
 • kuželky shozené dolů nebo mimo desku kuželky při odskočení kuželky od zametací mříže
 • kuželky nakloněné a dotýkající konce nebo boku dráhy

všechny takto poražené kuželky musí být odstraněny před dalším hodem.

»Nelegálně poražené kuželky - opakování hodu:

výsledek docílený poražením kuželek se nezaznamená v případě, že:

 • koule odskočí před dotekem s tlumícím polštářem
 • hod je proveden a koule se dostane do kontaktu s některou kuželkou, která leží v prostoru ložiskového kříže nebo žlabu, před opuštěním povrchu dráhy
 • ovlivní-li výsledek hodu okolnosti na nichž hráč nemá účast

ve výše uvedených případech má hráč právo k dodatečnému hodu (opakování) v části. Kuželka a kuželky nelegálně poražené musí být postaveny na původní místa.

»Nelegálně poražené kuželky - bez opakování hodu:

výsledek docílený poražením kuželek se nezaznamenává v případě, že:

 • koule opustí dráhu před dotekem se stojícími kuželkami
 • hráč přešlápne
 • automatický stavěč kuželek není připraven registrovat poražené kuželky

v tomto případě nemá hráč právo k dodatečnému hodu (opakování) v části. Do záznamu hodu se zapíše písmeno “F”. Nastane-li tato skutečnost při prvním hodu v části, odehraje hráč druhý hod do plné sady kuželek.

»Nesprávná sada kuželek:

pokud při koulení do plných nebo dorážky, je zjištěno ihned po hodu, že jedna nebo více kuželek jsou špatně postaveny, ale neporaženy, hod a výsledek shození kuželek se počítá. Je odpovědností každého hráče, aby zkontroloval při hodu, zda kuželky stojí správně. Bude-li hráč trvat na tom, že jedna nebo více kuželek nestojí v řádku, budou znovu postaveny před hodem koule, jinak je postavení považováno za akceptovatelné.

»Odskočení kuželek:

kuželky odskočené a stojící na dráze musí být počítány jako stojící a nepovažují se za poražené.

»Náhrada poškozené kuželky:

je-li kuželka zlomena nebo jinak poškozena v průběhu hry, bude nahrazena jinou, velmi podobnou. Ofi- ciální delegát turnaje, případně rozhodčí (pořadatel), stanoví, zda náhradní kuželka je akceptovatelná.

»Mrtvá koule:

koule bude deklarována jako “mrtvá”, pokud nastane nějaká z následujících možností:

 • po hodu (a před dalším hodem na té samé dráze) je ihned zjištěn a ohlášen fakt, že jedna nebo více kuželek chybí vsadě
 • hráč koulí na špatné dráze nebo mimo určené dráhy
 • hráč či fyzicky překáží jiní hráči, diváci nebo pohybující objekty

v takovém případě může hráč akceptovat výsledný shoz nebo deklarovat “mrtvou” kouli.

 • některá kuželka se pohybuje nebo spadne při hodu koule hráčem nebo před dotykem koule s kuželkami
 • vypuštěná koule se dostane do kontaktu s cizí překážkou

ve výše uvedených případech má hráč právo požadovat opakování hodu. O tom, zda se hod bude opakovat, rozhodne s konečnou platností rozhodčí (pořadatel) nebo vedoucí družstev, není-li přítomen rozhodčí nebo oficiální delegát turnaje (pořadatel).

»Definice přešlapu:

přešlap nastane tehdy pokud část hráčovi osoby se dostane mimo nebo na druhou stranu přešlapové čáry a dotkne se některé části dráhy, zařízení nebo stavby při provedení hodu nebo po vypuštění.

Přešlap je zaznamenán v případě, že:

 • je zaznamenán přístrojem automatické detekce přešlapu
 • rozhodčí, který je v pozici, kde nic nebrání ve výhledu na čáru přešlapu, ohlásí přešlap

Zpět nahoru

 

Přešlapy

»Detekce přešlapu:

oficiální delegát turnaje může použít přístroj automatické detekce přešlapu. Pokud není žádný k dispozici, musí být rozhodčí v pozici, kde nic nebrání ve výhledu na čáru přešlapu. Pokud se stane, že automatická detekce přešlapu selže nebo nefunguje pravidelně, turnajová oficiální osoba určí přešlapového rozhodčího nebo autorizuje oficiální zápis při vyhlášení přešlapu.

»Očividný přešlap:

selže-li automatický detektor přešlapu nebo rozhodčí, přešlap bude deklarován a zaznamenán,pokud:

 • na vyhlášení přešlapu se shodnou oba vedoucí družstev nebo alespoň po jednom hráči z každého družstva
 • přešlap vyhlásí oficiální delegát turnaje

»Odvolání přešlapu:

odvolání hráče proti vyhlášení přešlapu se vyhoví pokud se prokáže, že přešlapový detektor nepracuje správně.

Zpět nahoru

 

Protesty:

chyby v zápisu nebo v počítání musí být opraveny oficiálním delegátem turnaje okamžitě po zjištění takovéto chyby. Diskutabilní chyby budou rozhodnuty pořadatelem turnaje s konečnou platností. Ča- sový limit pro podání protestu bude hodinu po ukončení události nebo bloku her. Pokud protest obsahuje přešlap nebo legálnost shozu kuželek, postupuje se obdobně jako je výše uvedeno.

Zpět nahoru

 

Nesportovní chování:

za nesportovní chování se považuje zejména:

 • když hráč nerespektuje rozhodnutí oprávněných osob
 • když hráč ruší soupeře při provádění hodu nebo mu překáží
 • když se hráč posadí na svod nebo zásobník koulí
 • jednání hráče, které je v rozporu běžného společenského chování
 • vstoupí-li hráč do hracího prostoru v době, kdy v něm je hrající hráč
 • když hráč není připraven ke koulení ve stanoveném pořadí
 • když hráč nepřiměřeně odkládá hod koule, pokud automatický stavěč je připraven registrovat poražené kuželky - nebo jinak zdržuje hru.

Zpět nahoru

 

Navigace

Ostrov: 353 821 701
K. Vary: 353 579 028

Novinky

27.11.2016
Vánoční turnaj
jednotlivců... více »

26.12.2015
Volné pracovní místo
na pozici kuchař/kuchařka... více »

24.12.2015
PF 2016
Bowling Four-Bowl... více »

další novinky v archivu »

Doporučujeme:

Reklama na Ratan Jizbu v Ostrově Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Centrum zábavy Four Bowl - OSTROV
Lidická 1285, 363 01 Ostrov
tel.: 353 821 701, fax: 353 822 413
e-mail: info@profi-bowling.cz

Bowlign Karlovy Vary bývalá kuželna Slavie
Polská 4, 360 01 Karlovy Vary
tel.: +420 353 579 028
e-mail: profi.bowling@seznam.cz